Tisdag 23 maj, keynote 1

Christian Lodberg Hvas

Blev specialist i Gastroenterologi 2012 arbetar på Aarhusuniversitetssjukhus som överläkare och lektor. Han doktorerade 2007 på regulatoriska T-cellers roll vid Chrons sjukdom och har sedan dess publicerat mer än 130 artiklar inom framför allt immunologi, inflammatoriska tarmsjukdomar och fecal microbiota transplantation (FMT) och även bidragit till flera läroböcker i gastroenterologi. Christian har även samlat FMT-intresserade forskagrupper i hela Europa i CEFTA (centre for faecal transplantation) för att göra riktlinjer för att FMT ska kunna erbjudas på ett säkert sätt utan att för den skull vara läkemedel. Hans forskargupp har under de senaste åren erhållit mycket stora anslag. Dessa anslag har förutom att bidra till många publikationer även gjort det möjligt att bygga en FMT-center i Aarhus, vilket förser hela Danmark med material till FMT. Christian har förutom sin excellenta forskarkarriär hela tiden bidragit till den medicinska debatten i Danmark i ämnen som till exempel undernäring på sjukhus.

Onsdag 24 maj, keynote 2

Johan von Schreib

Johan von Schreeb är kirurg och professor i global katastrofmedicin vid Karolinska Institutet. Han leder Nationellt Kunskapscentrum för global katastrofmedicin som är ett WHO samarbetscentrum inom forskning och undervisning om globala katastrofer. Han är sedan 2022 föreståndare för det nystartade Centrum för hälsokriser. 

von Schreeb har sedan 30 år arbetat som läkare och ledare i katastrofer världen runt och var en av grundarna av svenska Läkare Utan Gränser/Médecins Sans Frontières (MSF). Han har MSF och WHO erfarenhet från jordbävningar, tyfoner, krig, pandemier och flyktingkatastrofer. Senast, under 2022, har han vid två tillfällen arbetat för WHO i Ukraina för att samordna internationella insatser, bedriva undervisning samt stötta Ukraina utveckla egna fältsjukhus till fronten.

Han disputerade 2007 på avhandlingen "Needs assessments for humanitarian health assistance in disasters" med Hans Rosling som handledare och har sedan dess fortsatt att i samarbete med internationella organisationer som MSF, WHO och ICRC bedriva forskning inom området global katastrofmedicin.

Vid sidan av arbetet skriver han böcker, producerar radioprogram och är med i det konstnärsdrivna galleriet Candyland, som är ett rum för samtidig konstupplevelse

Fredag 26 maj, keynote 3

Liem Binh Luong

Dr. Liem Binh Luong was trained in Internal Medicine and infectious Disease trained in Paris, France. He earned a Master of Public at Harvard University, where he started his research on HIV modelling and cost-effectiveness, first studying HIV continuum of care and PrEP interventions (2014-2018), in South- West Kenya, in collaboration with Médecins Sans Frontières, and currently on Viral load monitoring in Vietnam with ANRS|MIE and the NIHE in Hanoi, Vietnam.

Since 2019, his works focus on vaccinology, and he is primarily interested in real-world vaccine effectiveness. He is the principal investigator of the Monkey Vax Study, a cohort study to measure immunogenicity of MVA-BN vaccine in population with high risk of mpox.


Följ oss: #INFEKTIONMIKRO

logo    logo


© Infektionsveckan / Mikrobiologiskt vårmöte 2023