Shigella/EIEC, ställer ny teknik bara till med besvär eller kan det också vara en tillgång?

Shigella beskrevs första gången i slutet av 1800-talet och dagens indelning i fyra arter är från 1950-talet. På 1970-talet beskrevs Shigella-like illness, infektioner orsakade av Enteroinvasiva E. coli, EIEC.

Införandet av PCR, vilken bygger på påvisande av IpaH (en gen som också finns hos EIEC men inte hos andra enterobakterier) har ökat antalet positiva prov samtidigt som man inte kan skilja mellan Shigella och EIEC.

Detta får konsekvenser för hantering och uppföljning enligt smittskyddslagen där definitionen bygger odling, samtidigt som möjligheten ökar att hitta utbrott som tidigare inte alltid kunnat påvisas med odling.

Med ny teknik ställs bekanta definitioner på ända. Ligger lösningen på problemen i diagnostiken eller i definitionerna?

Moderator: Annika Ljung, Sahlgrenska Sjukhuset

Shigella/Enteroinvasiv E. coli (EIEC) diagnostik
Christoffer Lindsten, Klinisk Mikrobiologi, Halmstad och Annika Ljung, Klinisk Mikrobiologi, Sahlgrenska, Göteborg

Imported spring onions related to the first recorded outbreak of enteroinvasive Escherichia coli in Denmark
Mia Torpdahl, Statens seruminstitut, Köpenhamn

Smittskyddsåtgärder kring Shigella – förändringar med ändrad diagnostik
Andreas Jacks, smittskydd Stockholm och Nilla Lindros, smittskydd Halland

Lokal: Festsalen

 

 

 


Följ oss: #INFEKTIONMIKRO

logo    logo


© Infektionsveckan / Mikrobiologiskt vårmöte 2023