TBE och neurologiska perspektiv på CNS-infektioner

Fallen av Tick-borne encefalitis (TBE) ökar I både utbredning och antal I Sverige. Patienter med TBE löper risk för långdragna restsymtom som kan påverka dem långt efter att den akuta infektionen läkt ut.  Vid långtidsuppföljning efter sjukdomen framkommer ofta besvär med bland annat minne, motivation och motorik. Det är av vikt att sjuksköterskor inom infektionssjukvården har kunskap om diagnostik, symtombild och behandling såväl som den påverkan som sjukdomen kan få ur ett längre perspektiv.

Vid TBE och andra CNS-infektioner har neurologiska undersökningar och bedömningar en viktig del. I denna del av sessionen får vi ta del av den neurologiska specialitetens perspektiv på CNS-infektioner.

Moderator: Katri Olsson, leg ssk

TBE – diagnostik, behandling och långtidseffekter 
Malin Veje, överläkare infektionskliniken SU, PhD och adjungerad lektor GU

Neurologiska perspektiv på CNS-infektion
Anders Funkquist, överläkare neurologi, medicinkliniken Halmstad

Lokal: Festsalen


Följ oss: #INFEKTIONMIKRO

logo    logo


© Infektionsveckan / Mikrobiologiskt vårmöte 2023