Fria föredrag: Infektion och mikrobiologi

Huvudförfattarna, till fyra mikrobiologiska arbeten och fyra infektionsarbeten, presenterar sina resultat i korta föredrag med en sinsemellan stor innehållsmässig bredd i högt tempo. De arbeten som presenteras har valts ut av företrädare för de mikrobiologiska föreningarna (FKM, RFM, SFM) respektive SILF´s styrelse. Mellan varje presentation finns tid för frågor och diskussion.

Moderatorer: Mia Furebring och Åsa Gylfe

Presentationsordning:

Anna Bläckberg
Campylobacter - med eller utan bakteriemi – en retrospektiv observationell studie

Magnus Evander
Virus infections as the cause of miscarriages and malformations

Maria Chebotaeva
Tas ytliga sårodlingar på rätt indikation och leder sårodlingsresultat till förändringar av klinisk handläggning?

Håkan Janson
Hög känslighet och specificitet av djupa pinnodlingar vid akuta protesinfektioner

Josefina Pagels
Utveckling av provtagningskriterier för Fusobacterium necrophorum vid tonsillit

Martin Sunqvist
Relative abundance of gyrA S83L mutation in patients undergoing TRUSPB in a double blinded randomized controlled trial comparing ciprofloxacin and trimethoprim-sulfamethoxazole prophylaxis

Oskar Ekelund
Resistensutveckling i samband med piperacillin/tazobactam-behandling – regionala skillnader inom Sydöstra sjukvårdsregionen

Viktor Karlsson Werther
Positiv eller negativ blododling vid sepsis – spelar det någon roll?

 

 

Lokal: Stora Salongen


Följ oss: #INFEKTIONMIKRO

logo    logo


© Infektionsveckan / Mikrobiologiskt vårmöte 2023