Fria föredrag: Mikrobiologi

Denna session består av korta föredrag som presenteras av huvudförfattarna till utvalda mikrobiologiska arbeten. Urvalet har gjorts bland inkomna mikrobiologiska abstracts av företrädare för föreningarna FKM, RFM och SFM.

Mellan varje presentation finns tid för frågor och diskussion.

Presentatörerna kommer att tillkännages under våren 2023

 


Följ oss: #INFEKTIONMIKRO

logo    logo


© Infektionsveckan / Mikrobiologiskt vårmöte 2023