Fria föredrag: Mikrobiologi

Denna session består av korta föredrag som presenteras av huvudförfattarna till utvalda mikrobiologiska arbeten. Urvalet har gjorts bland inkomna mikrobiologiska abstracts av företrädare för föreningarna FKM, RFM och SFM. Mellan varje presentation finns tid för frågor och diskussion.

Moderatorer: Åsa Gylfe, Camilla Lagheden och Per-Eric Lindgren

Presentationsordning:

Eline Boesen
EHEC i Skåne hösten 2021

Ute Römling
Evolution towards small colony variants of pandemic multidrug resistant ST131 Escherichia coli isolates from a 10-year bone infection

Christoffer Berner
Dags att lämna anrikning bakom oss – bättre och snabbare detektion av MRSA vid direktodling

Jonas Öberg
Förbättrad identifiering av S. bovis-gruppens arter och subarter med MALDI-TOF MS

Sofia Bertling
Digital point-of-care culture for urinary tract infections

Mimmi Wänn
Förstår vi rektala klamydiainfektioner hos kvinnor? En studie inkluderande olika anatomiska lokaler, kvantifiering och viabilitet av Chlamydia trachomatis vid två svenska STI-kliniker

Marit Hansen
Ny realtids PCR för differentiering av högrisktyper av Humant papillomvirus ger möjlighet att följa det nationella vårprogrammet även vid mRNA-baserad screening.

Noura Walai
Automatiserad extraktion för long-read sekvensering

Lokal: Figaro

 


Följ oss: #INFEKTIONMIKRO

logo    logo


© Infektionsveckan / Mikrobiologiskt vårmöte 2023