Vårdhygien på jourtid – ´dos and dont´s  – interaktivt fallseminarium

I panelen kommer det att finnas två experter från föreningarna SILF, FKM och Svenska hygienläkarföreningen finnas.
Fall med vårdhygienisk anknytning kommer att presenteras av moderatorn och ni i publiken får svara på några alternativ med elektronisk röstning innan expertpanelen diskuterar frågan ur olika synvinklar. Efter panelen sagt sitt öppnas för kommentarer från publiken.

Flera olika specialiteter och kanske även smittskydd svarar sannolikt på liknande frågor och vill få upp det på bordet. Vad är bra, vad är mindre bra att svara? Ingen av experterna sitter på facit utan tanken är att det blir en diskussion om hur vill vi ha det.

Moderator: Anders F Johansson, Ordförande Svenska hygienläkarföreningen samt Amelie Magnander Länssjukhuset Ryhov, Jönköping: 

Medverkande: Lena Serrander, FKM, Oscar Forsman SILF,  Hanna Thorold Klingspor, SILF

Några exempel på frågor som ska diskuteras:

  • Vad behöver göras på jourtid och vad kan/ska vänta till nästa vardag?
  • Vem bör svara på vad?
  • Frågor om behov av isolering av enskilda patienter och prioritering av isoleringskapacitet
  • Frågor om utbrott 
  • Frågor med relation till provsvar från miljöprov
  • Frågor om mer ovanliga agens

Lokal: Figaro


Följ oss: #INFEKTIONMIKRO

logo    logo


© Infektionsveckan / Mikrobiologiskt vårmöte 2023