Avloppsvatten- vilken information finns i det och hur använder vi oss av den?

Avloppsvatten innehåller mikroorganismer från ett stort antal individer. Analys av dessa i syfte att ge hälso-relaterad data på populationsnivå kallas avloppsvattenbaserad epidemiologi. Avloppsvattenbaserad epidemiologi har sedan en tid tillbaka använts för övervakning av poliovirus, men fick ett nytt genombrott under Covid-19-pandemin. Helene Norder är en av de forskare som studerar SARS-CoV-2-viruset i avloppsvatten.  

Avloppsvatten kan inte enbart användas för att övervaka virala patogener utan även bakteriella. Carl-Fredrik Flach är en av de forskare som övervakar antibiotikaresistenta bakterier i avloppsvatten, vilket precis som Covid-19 är en (tyst) pandemi.  

Tillsammans kommer Helene Norder och Carl-Fredrik Flach ge publiken en inblick i värdet av att använda avloppsvattensbaserad epidemiologi, samt vilka möjligheter och begränsningar som finns.  

Föreläsare:  

Carl-Fredrik Flach (föreläsare), Docent i Mikrobiologi, Avdelningen för Infektionssjukdomar, Göteborgs Universitet  

Helene Norder (föreläsare och moderator), Adjungerad Professor i Virologi, Avdelningen för Infektionssjukdomar, Göteborgs Universitet

Lokal: Figaro


Följ oss: #INFEKTIONMIKRO

logo    logo


© Infektionsveckan / Mikrobiologiskt vårmöte 2023