Grand Round

I den kliniska vardagen stöter vi på såväl ordinära infektioner som mer speciella. I det vanliga kan det mest underliga rymmas, i det till synes väldigt speciella kan det vanliga uppenbara sig och mikroberna beter sig inte alltid som vi tänker oss.

Välkomna att ta del av diskussioner om utredning och behandling av patientfall med inbjudna infektionsläkare och kliniska mikrobiologer från olika delar av landet. I denna version av Grand Round kommer fallen från den halländska vardagen och vi hoppas på en intressant och kunskaps-ökande session kring högt och lågt inom vårt område.

Lokal: Stora Salongen


Följ oss: #INFEKTIONMIKRO

logo    logo


© Infektionsveckan / Mikrobiologiskt vårmöte 2023