"Virus på hjärnan”-senaste nytt Vårdprogramgruppen virala CNS-infektioner presenterar

Sessionen kommer att betona det nya i den senaste revideringen av vårdprogrammet som är genomförd - aktuell diagnostik och behandling.

Rekommendationerna avseende aciklovirdosering vid infektioner med herpes simplex och varicella zostervirus i hjärnan presenteras och vi förtydligar indikationer för koncentrationsbestämningar av aciklovir och metaboliter. Antalet immunsupprimerade patienter ökar. Manifestationerna är annorlunda än hos immunkompetenta, och även diagnostik och behandling skiljer sig. Kontrollerade studier av immunmodulerande behandlingar saknas vid många virala CNS-infektioner. Trots det finns situationer när behandling används. Slutligen presenterar vi aktuell diagnostik och vaccinationsrekommendationer vid TBE.

Moderator: Marie Studahl, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Föreläsare: Håkan WidnerAnna Grahn Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sara Gredmark-Russ, Karolinska Universitetssjukhuset

Lokal: Stora Salongen


Följ oss: #INFEKTIONMIKRO

logo    logo


© Infektionsveckan / Mikrobiologiskt vårmöte 2023