Framtidens specialist-biomedicinsk analytiker

Sessionen kommer handla om kompetensutveckling för biomedicinska analytiker. Varför behövs biomedicinska analytiker inom hälso-och sjukvården? Kompetensutveckling och specialistutbildning presenteras från olika perspektiv, fackförbund, yrkesorganisationen och biomedicinska analytiker som idag arbetar som specialist-BMA.

Idag finns ingen reglerad specialistutbildning för biomedicinska analytiker. Varför behövs det och hur ligger vi till när det gäller reglerad specialistutbildning? Vad skiljer en Specialist-BMA från en ”vanlig BMA”? Vad krävs för att få kalla sig Specialist-BMA?

Slutligen kommer en paneldebatt om specialistutbildning hållas.

Moderator: Tanja Wijkmark, IBL, Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap

Föreläsare: Marita Teräs, Naturvetarna,  Anne Lindgren, Vårdförbundet

Lokal: Esaias Thorén


Följ oss: #INFEKTIONMIKRO

logo    logo


© Infektionsveckan / Mikrobiologiskt vårmöte 2023