Aktuellt om elimineringsplan för Hepatit C och HCC- surveillance vid Hepatit B och C

HCC-surveillance vid Hepatit B och C-hur gör vi? 

Under 2022 presenterades den nationella elimineringsplanen för Hepatit C. I denna session kommer vi att följa upp elimineringsplanen med fokus på hur vi arbetar för att genomföra elimineringsarbetet i olika delar av Sverige samt ge möjlighet att utbyta erfarenheter mellan kliniker.  

Föreläsare: Soo Aleman och Annika Olsson, Karolinska Universitetssjukhuset 

HCC-surveillance är en viktig del av vården vid Hepatit B och C. Vad ligger bakom de riktlinjer vi har idag? Vilka patienter ska erbjudas surveillance? Föreläsning följt av diskussion utifrån patientfall. 

Föreläsare: Charlotte Lybeck, Örebro Universitetssjukhus 

Lokal: Esaias Thorén

 


Följ oss: #INFEKTIONMIKRO

logo    logo


© Infektionsveckan / Mikrobiologiskt vårmöte 2023