Elimineringsplan för Hepatit C och handläggning av knepiga Hepatit B-fall

InfCareHepatit är ett nationellt kvalitetsregister för Hepatit B och Hepatit C. Registret har flera funktioner; kvalitetsregister, kliniskt beslutsstöd och forskningsdatabas.

Under 2022 presenterades den nationella elimineringsplanen för Hepatit C. I denna session kommer vi att följa upp elimineringsplanen med fokus på hur vi arbetar med detta i olika delar av Sverige samt ge möjlighet att utbyta erfarenheter mellan kliniker. Vi kommer också att presentera aktuella data från registret och ha en fallbaserad diskussion kring handläggning av svåra kliniska situationer vid Hepatit B med och utan Hepatit D-coinfektion.

Moderator; Magdalena Ydreborg, Karolinska Universitetssjukhuset

Föreläsare: mer info kommer


Följ oss: #INFEKTIONMIKRO

logo    logo


© Infektionsveckan / Mikrobiologiskt vårmöte 2023