Keynote 1: Clostridioides difficile infektion: Hur gör vi fecestransplantationer tillgängliga till de som behöver det?

Invigning av Infektionsveckan/Mikrobiologiskt vårmöte 2023
Karin Holmgren m fl, Hallands sjukhus

Keynote 1
Clostridioides difficile infektion är en av de vanligaste vårdrelaterade infektionerna. För recidiverande CDI är fecestransplantation (FMT) den effektivaste behandlingen och den kunskapen har vi haft länge, men alla patienter som behöver FMT får inte det.

Den här sessionen handlar om hur vi kan göra FMT mer tillgängligt, hur FMT bör reglementeras samt nordiska erfarenheter av FMT.

Föreläsare:

Christian Hwas, överläkare i gastroenterolog och lektor i Aarhus, Danmark. Christian och hans medarbetare har gjort många studier, verkat för FMT ska bedrivas på ett patientsäkert sätt samt gjort FMT mer tillgängligt i Danmark.

Cecilia Magnusson är doktorand och överläkare i infektionssjukdomar i  Jönköping. Hennes forskning rör CDI och hon kommer att berätta om svenska erfarenheter av FMT.

Moderator: Lena Serrander, docent och överläkare i klinisk mikrobiologi, Linköping

Lokal: Stora Salongen


Följ oss: #INFEKTIONMIKRO

logo    logo


© Infektionsveckan / Mikrobiologiskt vårmöte 2023