Detektion och monitorering av sepsis i Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp sepsis, samt detektion av mikrobiologiskt agens vid sepsis

Sepsis kan vara svårt att identifiera och omfattningen av sjukdomstillståndet är underrapporterad. I Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Sepsis som nu implementeras i svensk sjukvård identifieras sepsispatienter genom sepsislarm. Digital identifiering och monitorering behövs för att utvärdera betydelsen av sepsislarm och för att erhålla en mer korrekt bild av omfattningen av sepsisproblematiken. I denna session kommer vi att 1) belysa behovet av identifiering och monitorering utifrån en Europeisk lägesbild; 2) beskriva det nationella arbetet som pågår med att digitalt identifiera och övervaka den svenska sepsispopulationen; 3) belysa utmaningarna och möjligheterna med detektion av mikrobiologiskt agens hos patienter med sepsis.

Moderator: Kristoffer Strålin, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Föreläsare: Adam Linder, Skånes Universitetssjukhus Lund, Jessica Rosenälv, Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm, Martin Sundqvist, Universitetssjukhuset Örebro

 

    


Följ oss: #INFEKTIONMIKRO

logo    logo


© Infektionsveckan / Mikrobiologiskt vårmöte 2023