Detektion och monitorering av sepsis i Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp sepsis, samt detektion av mikrobiologiskt agens vid sepsis

Sepsis kan vara svårt att identifiera och omfattningen av sjukdomstillståndet är underrapporterad. I Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Sepsis som nu implementeras i svensk sjukvård identifieras sepsispatienter genom sepsislarm. Digital identifiering och monitorering behövs för att utvärdera betydelsen av sepsislarm och för att erhålla en mer korrekt bild av omfattningen av sepsisproblematiken. Den mikrobiologiska diagnostiken behöver också förbättras för att kunna optimera antibiotikaanvändningen vid sepsis.

Moderator: Kristoffer Strålin

Sepsisvården ur ett europeiskt perspektiv – European Sepsis Care Survey: Adam Linder, Infektionskliniken, Skånes Universitetssjukhus, Lund

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Sepsis och dess uppföljning: Kristoffer Strålin, ME Infektionssjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Informatiken i uppföljningen av Vårdförlopp Sepsis: Jessica Rosenälv (Informationsarkitekt), Avdelningen Digitalisering och IT, Region Stockholm

Detektion av mikrobiologiskt agens vid sepsis: Martin Sundqvist, Laboratoriemedicinska kliniken/Klinisk mikrobiologi, Universitetssjukhuset Örebro

Paneldiskussion, alla föredragshållare deltar.

Lokal: Stora Salongen

 

    


Följ oss: #INFEKTIONMIKRO

logo    logo


© Infektionsveckan / Mikrobiologiskt vårmöte 2023