Vätsketerapi vid sepsis - Överblick av aktuella behandlingsterapier 

Sepsis är ett allvarligt tillstånd som behöver behandlas. Vätskeinfusioner är en del av behandlingen och kan motverka att patientens tillstånd försämras och övergår i chock. I början av 2000 talet användes en mer liberal strategi när det kommer till vätskebehandling vid sepsis. Denna strategi har under de senare åren stramats upp i takt med att ny forskning presenterats inom ämnet.  

Internationellt så kan valet av vätska och mängd skilja sig åt mot i Sverige. Men även mellan regionerna så har vi olika syn på vilken vätska vi ger, men också i vilka mängder. I denna session kommer vi att gå igenom aktuella behandlingsmetoder gällande vätsketerapi för behandling av sepsis.  

Moderator: Alexander Weman, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Stockholm

Föreläsare: Nicklas Sundell, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra

Lokal: Festsalen


Följ oss: #INFEKTIONMIKRO

logo    logo


© Infektionsveckan / Mikrobiologiskt vårmöte 2023