NGS som ett rutinvertyg för mikrobiell övervakning och diagnostik

”Next Generation Sequencing” (NGS) har under det senaste årtiondet utvecklats snabbt, vilket har bidragit till ökad användning och etablering av analysmetoden. Idag nyttjas teknologin som ett rutinverktyg för mikrobiell övervakning och diagnostik. Den har även stor betydelse i smittspårning. Flera nationella projekt har bidragit till att initiera och utveckla nationella infrastrukturer för sekvensering och datahantering inom klinisk mikrobiologi. Utvecklingen har inneburit många utmaningar på regional och nationell nivå men framförallt resulterat i många nya möjligheter för framtidens diagnostik och potential till datadelning i realtid för bättre mikrobiell övervakning.

8:30-8:50       15-år av NGS inom mikrobiologi – En historisk överblick
                        Oskar Karlsson Lindsjö, Folkhälsomyndigheten

8:50-9:05       GENSAM – Gemensam nationell hantering av sekvenseringsdata inom klinisk mikrobiologi.                                                                                                                                    Carlo Berg Folkhälsomyndigheten. Projektledare för GENSAM.

9:05-9:20       Införandet av NGS i Sveriges mindre regioner, utmaningar och erfarenheter.
                        Lars-Ola Arvidsson, Hallands sjukhus Halmstad.

9:20-9:40       NGS ger nya möjligheter till precisionsmedicin inom klinisk mikrobiologi.
                       Jan Albert, Professor, Karolinska Universitetssjukhuset

9:40-10:00     NGS och framtidens övervakning.
                        Emmi Andersson, Folkhälsomyndigheten.

Lokal: Esaias Thorén

 


Följ oss: #INFEKTIONMIKRO

logo    logo


© Infektionsveckan / Mikrobiologiskt vårmöte 2023