Tropikmedicinska utmaningar - interaktivt fallseminarium

Vi lever idag i en globaliserad värld i konstant förändring. Klimatförändringar oroar. Krig och katastrofer leder till migration. Nya immunmodulerande behandlingar gör att personer med kroniska sjukdomar kan resa som alla andra. Dessa faktorer kan leda till förändringar i sjukdomspanoramat och i presentation av infektionssjukdomar som vi möter.

I detta fallbaserade seminarium fokuserar vi på knepiga frågeställningar rörande importerade infektionssjukdomar som infektionsläkaren kan möta i sitt arbete. Värdet av anamnestiska ledtrådar, praktiska frågor kring diagnostik, liksom kunskap och erfarenhet kring behandling kommer att diskuteras.

Moderator: Charlotta Rydgård, Karolinska Universitetssjukhuset

Föreläsare: Katja Wyss, Karolinska Universitetssjukhuset

Arrangör: Svensk Förening för Tropikmedicin


Följ oss: #INFEKTIONMIKRO

logo    logo


© Infektionsveckan / Mikrobiologiskt vårmöte 2023