Tropikmedicinska utmaningar - interaktivt fallseminarium

I detta fallbaserade seminarium fokuserar vi på knepiga frågeställningar rörande importerade infektionssjukdomar som infektionsläkaren kan möta i sitt arbete. Värdet av anamnestiska ledtrådar, praktiska frågor kring diagnostik, liksom kunskap och erfarenhet kring behandling kommer att diskuteras.

Moderator: Charlotta Rydgård, Karolinska Universitetssjukhuset

Föreläsare: Katja Wyss, Karolinska Universitetssjukhuset, Jonas Bläckeberg, Skånes universitetssjukhus 

Arrangör: Svensk Förening för Tropikmedicin

Lokal: Festsalen


Följ oss: #INFEKTIONMIKRO

logo    logo


© Infektionsveckan / Mikrobiologiskt vårmöte 2023