Basal immunologi och hur personer med svår immunbrist upplevt covid-19 pandemin.

Under denna session kommer vi att lägga fokus på basal immunologi med tanke på hur viktigt denna kunskap är i vår vardag. Den kommer även ge en grund för att kunna förstå hur det är att leva med svår immunbristsjukdom såsom Common Variable immunodeficiency (CVID) eller X-linked agammaglobilinmi (XLA).

Vi kommer att delge er ett resultat från en pågående forskningsprojekt gällande ”Att påverka sjukdom- och behandlingsbörda för personer med svår immunbristsjukdom i pandemitid”. Hur har deras vardag varit, har de nåtts av information och vart har de sökt sin information är några av frågorna som vi hoppas kunna ge svar på.

Föreläsare och moderatorer: Ramona Fust, Universitetssjukhuset Linköping,  Susanne Hansen, Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm

Lokal: Figaro


Följ oss: #INFEKTIONMIKRO

logo    logo


© Infektionsveckan / Mikrobiologiskt vårmöte 2023