Är man frisk när doktorn säger det eller när det känns så? Patienters erfarenheter av endokardit och sepsis

Hur är det att ha endokardit och att tillbringa veckor på Infektionsavdelning? Hur mår patienten efteråt? Mäts rätt saker inom infektionsvården? Vilka aspekter behöver beaktas för att förbättra den vård vi ger? Personcentrerad vård med fokus på patientens berättelse och delaktighet har identifierats som viktigt forskningsområde. Patientens vårdresa från preventiva åtgärder genom sjukdomsförloppet till slutresultatet innebär olika utmaningar, några av dessa belyses i sessionen.

Sessionen redovisar halländska patienterfarenheter från en färsk intervjustudie om endokardit och vi får ta del av kunskapsläget kring långtidseffekter efter sepsis och andra svåra infektionssjukdomar i allmänhet.

Moderator: Helena Lindberg, Hallands sjukhus, Halmstad

Patientröster om endokardit. En kvalitativ studie om vilka behov patienter uttrycker under vård och sjukdomstid
Helena Lindberg, Hallands sjukhus, Halmstad

Livet efter-återhämtning och långtidseffekter efter sepsis
Malin Inghammar, Skånes Universitetssjukhus Lund, Gisela Lilja, Leg. Arbetsterapeut, Med. dr.

Lokal: Stora Salongen


Följ oss: #INFEKTIONMIKRO

logo    logo


© Infektionsveckan / Mikrobiologiskt vårmöte 2023