Är man frisk när doktorn säger det eller när det känns så? Patienters erfarenheter av endokardit

Hur är det att ha endokardit och att tillbringa veckor på Infektionsavdelning? Hur mår patienten efteråt? Mäts rätt saker inom infektionsvården? Vilka aspekter behöver beaktas för att förbättra den vård vi ger? Personcentrerad vård med fokus på patientens berättelse och delaktighet har identifierats som viktigt forskningsområde. Patientens vårdresa från preventiva åtgärder genom sjukdomsförloppet till slutresultatet innebär olika utmaningar, några av dessa belyses i sessionen.

Sessionen innehåller tre delar där halländska patienterfarenheter redovisas i en färsk studie. Vi får ta del av långtidserfarenheter avseende endokardit från Danmark och kunskapsläget kring långtidseffekter av svåra infektionssjukdomar i allmänhet.

Moderator: Helena Lindberg, Hallands sjukhus, Halmstad

Föreläsare: Helena Lindberg, Hallands sjukhus, Halmstad, Trine Bertholdt Rasmussen, Copenhagen University Hospital,  Malin Inghammar, Skånes Universitetssjukhus Lund


Följ oss: #INFEKTIONMIKRO

logo    logo


© Infektionsveckan / Mikrobiologiskt vårmöte 2023