Utrotning av HPV, viruset som orsakar cancer

Livmoderhalscancer orsakas av humant papillomvirus (HPV). Tack vare vaccination och screening mot HPV har vi nu möjlighet att utrota livmoderhalscancer, den första cancern att kunna bli utrotad i världen!

Screening används för att hitta kvinnor med risk att utveckla livmoderhalscancer för att tidigt kunna behandla eventuella cellförändringar.

Sessionen kommer att avhandla en nationell studie där kvinnor bjuds in till HPV vaccination och HPV screening samt implementeringen av självprov i Skåne som en del av rutinscreeningen. 

Moderator: Camilla Lagheden, Karolinska Institutet

Hur ska vi kunna utrota HPV och livmoderhalscancer så snart som möjligt
Joakim Dillner, Karolinska Universitetssjukhuset

Livmoderhalscancerscreening med självprov i Region Skåne
Ola Forslund, Klinisk Mikrobiologi, Region Skåne

Lokal: Esaias Thorén

 


Följ oss: #INFEKTIONMIKRO

logo    logo


© Infektionsveckan / Mikrobiologiskt vårmöte 2023