Knepiga HIV-fall och aktuell HIV-forskning

Moderator: Christina Carlander, Karolinska Universitetssjukhuset, Registerhållare InfCareHIV, 

15.30-15.50 Falldragning: ”Ropa inte hej…- berättelsen om en lång väg till återhämtning efter hivdiagnosen” Föreläsare: Ling Xu,  Karolinska Universitetssjukhuset,

15.50-16.10 Falldragning: ”En uppsjö av opportunister” Föreläsare: Linn Renborg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 

16.10-16.30 Aktuell forskning: ”Subtyper vad spelar det för roll? -aktuella nationella data med fokus på integrashämmarresistens” Föreläsare: Anna Weibull, Karolinska Universitetssjukhuset.

16.30-16.50 Falldragning: ”Injektionsbehandlingen är här, men när? - patientfall från Huddinge”. Föreläsare: Christina Carlander, Karolinska Universitetssjukhuset

16.50-17.00 Sammanfattning från Årsrapporten InfCareHIV. Föreläsare: Christina Carlander Karolinska Universitetssjukhuset

Lokal: Figaro


Följ oss: #INFEKTIONMIKRO

logo    logo


© Infektionsveckan / Mikrobiologiskt vårmöte 2023