När ska jag utreda för andra fästingburna agens än Borrelia och TBE-virus?

08.30-09.00           Vilka patogener bär svenska fästingar på?
                                Anna J Henningsson

09.00-09.30           Neoehrlichios – infektionssjukdomen som misstas för att vara ett icke-infektiöst tillstånd
                                Christine Wennerås

09.30-10.00           Långdragna symtom efter fästingburen infektion, erfarenheter från CVI-mottagningen
                                Elisabet Skoog

Moderator:            Anna J Henningsson       


Följ oss: #INFEKTIONMIKRO

logo    logo


© Infektionsveckan / Mikrobiologiskt vårmöte 2023