När ska jag utreda för andra fästingburna agens än Borrelia och TBE-virus?

Förutom Borrelia burgdorferi och TBE-virus, kan svenska fästingar bära på en rad mikroorganismer med potential att orsaka symtomgivande infektioner hos människor. Särskilt allvarliga symtom kan uppkomma hos personer med  immunsuppression. I en tid då allt fler i befolkningen behandlas med biologiska läkemedel är det därför viktigt att känna till dessa infektioner för att kunna diagnosticera och behandla dem i tid. I denna session kommer vi att belysa vad som idag är känt om dessa patogeners förekomst i svenska fästingar och i vilka situationer man bör utreda för andra fästingburna infektioner än borrelios och TBE. Diagnostiken vid de nationella referenslaboratorierna i Jönköping, Göteborg och Uppsala kommer att presenteras liksom erfarenheter från handläggning av patienter med misstänkta och bekräftade fästingburna infektioner.

08.30-09.00           Vilka patogener bär svenska fästingar på?
                                Anna J Henningsson, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

09.00-09.30           Neoehrlichios – infektionssjukdomen som misstas för att vara ett icke-infektiöst tillstånd
                                Christine Wennerås, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg

09.30-10.00           Långdragna symtom efter fästingburen infektion, erfarenheter från CVI-mottagningen
                                Elisabet Skoog, Akademiska sjukhuset Uppsala

Moderator:            Anna J Henningsson, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Lokal: Figaro


Följ oss: #INFEKTIONMIKRO

logo    logo


© Infektionsveckan / Mikrobiologiskt vårmöte 2023