Svårbehandlade Gram-positiva infektioner, vad finns i verktygslådan?

De senaste decennierna har vår behandlingsarsenal mot svåra grampositiva infektioner förstärkts med en rad nya preparat som tex dalbavancin, linezolid, ceftarolin, ceftobiprol, daptomycin och tigecyklin. Samtidigt kvarstår många frågetecken framförallt vid mer svårbehandlade infektionsfokus, vad tillför de nya preparaten? Hur ska de doseras? När kan det vara av värde med koncentrationsbestämning? Är alla dessa preparat adekvata att begära resistensbestämning på vid infektioner med tex E. faecalis/E.faecium, Corynebacterium spp eller MRSA?

I denna fallbaserade interaktiva session försöker panelen bestående av infektionsläkare och klinisk mikrobiolog gemensamt med auditoriet ta sig an dessa frågeställningar.

Moderator: Mia Furebring, Akademiska sjukhuset

Föreläsare: Emeli Månsson, Västmanlands sjukhus, Anna-Karin Smekal, Karolinska universitetssjukhuset

Lokal: Stora Salongen


Följ oss: #INFEKTIONMIKRO

logo    logo


© Infektionsveckan / Mikrobiologiskt vårmöte 2023