Bästa vetenskapliga artiklar inom infektion

Som vanligt har det inom ämnet infektionssjukdomar under året publicerats ett stort antal vetenskapliga arbeten med viktiga resultat och observationer om både vanliga och mindre vanliga infektioner. Under detta seminarium kommer docent Daniel Bremell och docent Malin Inghammar lyfta fram de, enligt sin bedömning, viktigaste vetenskapliga publikationerna inom infektionssjukdomar som publicerats sedan föregående infektionsvecka. Varje arbete kommer presenteras med ett kort referat och tolkning och det kommer finnas möjlighet för åhörarna att kommentera och ställa frågor.

Moderator: Malin Ackefors, Danderyds sjukhus

Lokal: Stora Salongen


Följ oss: #INFEKTIONMIKRO

logo    logo


© Infektionsveckan / Mikrobiologiskt vårmöte 2023