Fria föredrag i omvårdnad

Under denna session kommer vi att lyfta projekt, arbeten och utvecklingsområden inom omvårdnad av patienter med infektionssjukdomar.

Moderator: Sofia Jakobsson Blixt, Norra Älvsborgs Länssjukhus

Presentationsordning:

Martina Sönnerbrandt
Digitalt smittspårningsverktyg

Roseli Sandbreck
Riskfaktorer för att förvärva meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) i vård och omsorg

Filippa Arvidsson och Petra Ahlroth Sjögren
"Det tar aldrig slut" - Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda ovaccinerade patienter med covid-19 inom slutenvården.

Magdalena Junghage och Alexander Weman
Sjuksköterskors beskrivning av omvårdnad för patienter med endokardit

Anna Torpfält och Anna Hagman Mårs
Patienters upplevelse av att vårdas på sjukhus med endokardit: En kvalitativ intervjustudie

Emelie Härlin
Kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterskor inom infektionssjukvård

Lokal: Figaro


Följ oss: #INFEKTIONMIKRO

logo    logo


© Infektionsveckan / Mikrobiologiskt vårmöte 2023