Infektionssjukvård för utsatta grupper

Hur ser den lagstiftade rätten till vård ut för papperslösa, asylsökande och utsatta oförsäkrade EU-migranter? Och hur ser den faktiska tillgången till vård ut? Paneldiskussion om kunskapsbrist bland vårdgivare och inom patientgruppen, vårdpersonalens tillgång till riktlinjer och konsekvenser av begreppet "vård som inte kan anstå".
Dessutom diskussion utifrån vad vi vet om infektionsmedicin och alldeles särskilt med erfarenheterna från pandemin - vad sker när vissa grupper eller personer utestängs från vård och hälsoinsatser baserat på deras juridiska status? Hur ska vi som (infektionssjukvårds)vårdpersonal tänka när tillgång och rätten till vård är begränsad? Hur ska vi hantera situationen när vetenskap och beprövad erfarenhet, lagar och regelverk, mänskliga rättigheter och vår medicinska professionsetik inte drar åt samma håll? Och vilka är lärdomarna av att ha arbetat med att nå de utsatta grupperna under pandemin?

Lokal: Eva och Georg Klein


Följ oss: #INFEKTIONMIKRO

logo    logo


© Infektionsveckan / Mikrobiologiskt vårmöte 2023