Keynote 2: Implementation of new treatment options in infective endocarditis: When and how and what is the next step?

Implementation of new treatment options in infective endocarditis: When and how and what is the next step?”

Trots betydande framsteg sen de första penicillinbehandlingarna är infektiös endokardit fortsatt en allvarlig sjukdom med betydande mortalitet och risk för svåra komplikationer. Riktlinjer för handläggning har utvecklats parallellt med förändrad epidemiologi, ökad kunskap kring antibiotika och kirurgiska landvinningar men har i huvudsak varit baserade på observationsstudier och erfarenhet. Modern behandling baserad på randomiserade studier börjar nu bli möjligt men för vilka patienter och hur kan dessa principer införlivas i vår behandlingstradition? I denna KeyNote föreläsning får vi ta del av danska erfarenheter av evidensbaserad peroral antibiotikabehandling vid endokardit och hur kirurgiska interventioner också kan studeras i randomiserade studier. Vi får också en uppdatering om S. aureus-bakteriemi hos patienter med kardiella riskfaktorer.

Moderator: Ulrika Snygg-Martin

Implentation of new treatment options in infective endocarditis: When and how and what is the next step?
Emil Fosbœl, University Hospital of Copenhagen, Rigshospitalet, Denmark

Staphylococcus aureus bakteriemi hos patienter med främmande material i hjärtat- vad säger riktlinjer, hur gör vi och hur borde vi göra?
Magnus Rasmussen, Skånes Universitetssjukhus Lund

Lokal: Erling Persson Aula


Följ oss: #INFEKTIONMIKRO

logo    logo


© Infektionsveckan / Mikrobiologiskt vårmöte 2023