Välkommen som sponsor!

PRAKTISK INFORMATION

Anmälan är nu stängd!

Infektionsveckan / Mikrobiologiskt Vårmöte är en årligen återkommande konferens som samlar cirka 5-700 deltagare från hela landet. Mötet arrangeras av de fem vetenskapliga föreningarna Svenska Infektionsläkarföreningen (SILF), Intresseföreningen för Infektionssköterskor (IFIS), Föreningen för Klinisk Mikrobiologi (FKM), Svensk Förening för Mikrobiologi (SFM) samt Riksföreningen för Mikrobiologi (RFM)
Utställningen kommer vara lokaliserad i foajén på teatern samt i en anslutande tälthall. All servering av kaffe samt luncher kommer ske i utställningen och den vetenskapliga posterutställningen som brukar vara av stort intresse för deltagarna, kommer att integreras i utställningen. Med andra ord, många möjligheter till intressanta möten mellan deltagare och utställare!

Även i Halmstad kommer vi att arrangeras Speakers Corner i kaffepauserna. Det är en kostnadsfri möjlighet att få lite extra exponering för ditt företag. Idén bygger på den engelska förlagan och fungerar så att man får en slot på cirka 3-4  minuter där man kan ge en kort muntlig presentation, som en intresseväckare för sin monter. Antalet platser är begränsade och du bokar din tid i samband med att du anmäler dig till konferensen. 

Här hittar du den praktiska informationen inför byggnationen av din monter>>

Här hittar du monterplaceringarna>>

 


Följ oss: #INFEKTIONMIKRO

logo    logo


© Infektionsveckan / Mikrobiologiskt vårmöte 2023